Kiralama Hizmetleri

SAYFA BAŞI MALİYET ANLAŞMASI
Kurumlarda doküman girdi/çıktı sistemlerine karar verilirken, sistemin kolay kullanılması, yatırım ve işletim maliyetleri gibi değişkenlere göre karar verilir. Sistem işletilmeye başlatıldıktan sonra ise, ilgili birimler;

Sistemde kullanılan cihazların sarf malzemelerini, değişmesi gereken yedek parçalarını, yıllık bakım anlaşmalarını takip etmelidirler.
Bu işlemler sırasında yedek parçaların ömürleri, bu parçaların gerçekten değiştirilmesinin gerekli olup olmadığı kontrol edilmelidir
Bu işlemler firma içinde bir birimin sürekli olarak bu işle meşgul olmasını ve zaman harcamasını gerektirir.

Tüm bunların ötesinde belirli bir dönem sonunda sistemin TOPLAM SAHİP OLMA MALİYETİ ise ön görülemez.

Neden Sayfa Başı Maliyet Anlaşması Yapılmalıdır ?
Doküman yönetim sisteminin toplam satın alma maliyetlerinin bütçelenebilmesi için, daha önceden ön görülebilir bir maliyete ihtiyaç duyulur. Bunu sağlamanın tek yolu ise SAYFA BAŞI MALİYET anlaşması yapmaktır.Bu anlaşma sistemde bulunan cihazlar ve yazılımlara sahip olunduktan sonra yapılarak ile gerçekleşir. Bu anlaşma kapsamında sistemdeki cihazlar ile ilgili;

Kullanılan her türlü sarf malzemeleri(toner,drum,developer v.b).
Belirli çıktı adetlerinde değişmesi gereken yedek parçalar.
Öngörülemeyen yedek parçalar.
Her türlü bakım onarım işçilik giderleri.

Firmamız tarafından takip edilir ve karşılanır.Bu sayede kurum belirli bir dönem sonunda;

Çıktı için ne kadar ücret ödeyeceğini bütçeleyebilir.
Çıktı sistemi için bütçelenemeyen bir maliyet ile karşılaşmaz.
Sistemin çalışması için sarf malzemesi stoku yapmak ve stok maliyetine katlanmak zorunda kalmaz.
Değişmesi gereken yedek parçalar zamanında değiştirildiğinden ve bakımları zamanında yapıldığından cihazlar ilk günkü çıktı kaliteleri ile çalışırlar.

Sonuç olarak; doküman yönetim sisteminizin yönetimi bizim tarafımızdan yapılır. Siz kendi işinize odaklanırsınız.

KİRALAMA HİZMETLERİ
Doküman yönetimi sistemleri ile ilgili çözümlere,satın almak yerine uzun dönemli kiralama hizmetlerimizden faydalanarak sahip olabilirsiniz. Bu sayede;

Sistemin tüm maliyetini bir seferde ödemek yerine, kurumunuzun bütçesini zorlamayacak uygun bedelli kiralar halinde ödeyebilirsiniz.
Bütçe kısıtlamaları yüzünden çözüme tam ulaşmayacak bir sistemi satın almak yerine, uygun kira bedelli ve problemlerinizi çözebilecek tam bir çözüme ulaşabilirsiniz.
Kiralama dönemi sonunda, son geliştirilmiş yeni teknolojileri içeren yeni sistemlere kolayca geçiş yapabilirsiniz.
Sistemin işletimi sırasında ihtiyaç duyulabilecek yeni cihaz eklentilerini yeni bir satın alma prosedürü işletmeden mevcut anlaşmanız gereği kolayca yapabilirsiniz.
Kiralama sistemi ile sistemin sahibi olmadığınızdan, muhasebeleştirme işlemlerindeki karmaşık işlemler ile uğraşmanız gerekmez.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ
Firmamız doküman yönetimi, donanım ve yazılım konularında eğitimli ve deneyimli kadrosu ile kurumsal olarak hizmet vermektedir. Bu hizmetler kapsamında;

DOKÜMAN YÖNETİMİ ANALİZ ve İYİLEŞTİRME HİZMETLERİMİZ
Firmanızdaki mevcut yazılı ve sayısal doküman akışı firma yetkililerinin de destekleri ile aşağıdaki ölçütlere uygun olarak analiz edilir.

Mevcut kullanılan cihazlar ve kullanım etkinlikleri.
Mevcut durumda baskı, bakım ve onarım maliyetleri
Mevcut cihazların firma içindeki fiziksel pozisyonları
Mevcut durumdaki çıktı adetleri
Dokümanların bölümler ve kişiler arasında nasıl hareket ettikleri kontrol edilir.

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda doküman akışının iyileştirilmesi için;

En az çıktı ve cihaz sayısı ile
Ön görülebilir ve bütçelenebilir doküman çıktı maliyetlerini sağlayarak
Kullanıcıların en az fiziksel çaba ve zaman sarf etmesini sağlayarak
Firmaya dış kaynaklardan ulaşan basılmış dokümanları sayısal hale getirip dağıtarak
Sayısal hale getirilmiş dokümanların arşivleme ve araştırma hizmetlerini iyileştirerek
Bilgisayar ağından aktarılan dokümanların ve cihazlardan yapılan çıktıların güvenliğini sağlayarak
Değişebilecek doküman ihtiyaçlarına uyum sağlayabilecek ölçeklenebilir bir yapıda Bir çalışma yapılır ve yönetime sunulur.

SİSTEM KURULUŞU ve EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

Firmanız ile yapılan mutabakat sonucunda doküman yönetimi ile ilgili;

Cihazların kurulumu yapılır
Doküman yönetimi ile ilgili çözüm içerisinde yer alan yazılımlar bilgisayar sistemine kurulur
Sistemi yönetecek olan yetkililere ve kullanacak olan çalışanlara cihaz ve yazılım eğitimleri verilir

SİSTEMİN YÜRÜTÜLMESİ VE BAKIM ONARIM HİZMETLERİ

Kurulan doküman yönetim hizmetlerinin devamlılığını sağlamak amacı ile;

Cihazların ve yazılımların sürekli çalışmalarını temin etmek üzere destek hizmetleri yürütülür
Cihazların sarf malzemeleri ve değişmesi gerekebilecek tüm yedek parçalar firmamız tarafından temin edilir.
Periyodik olarak çıktı adetleri, cihazların kullanım verimliliği gibi sistem verileri raporlanır.

Size en uygun çözümü birlikte yaratabilmek için lütfen bizimle bağlantı kurunuz.